e televizor
egzami gimnazjalny 2002 rok
www djw com pl
wierszyki o motoryzacji
idz do podstrony 8300
druk zus 15 wzór wypełnienia
c'mon and just dye my world
druk pl-01-01/z. 2
druk - pl-01-01/z.1.
druk wniosek o wpis zastawu w rejestrze zastawów
druk zaświadczenia od okulisty o braku przeciwwskazań praca z monitorami
druk umowa kupna sprzedazy samochodu polsko holenderska
druk umowy kupna sprzedazy auta niemiecko polsaka
druk umowy kupna sprzedaży samochodu w jezyku angielskim
druk , oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczen
druk umowa kupna sprzedaży auta z współwłaścicielem
druk polecenie przelewu wpłata gotówkowa dowonload
  aaaac'mon and just dye my worldaaaa Do wypełnienia oraz wydruku-formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu. Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci). zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.


Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci), Do wydruku (100 kB), 8 stycznia 2008 r. Do wypełnienia oraz wydruku (100 kB), 15 czerwca 2009 r.Aktywne druki pit bezpłatne. zus druki aktywne-free. Formularze sądowe: pisma, wnioski, instrukcje wypełnienia-postępowanie cywilne, krs, Rejestr Zastawów. 12 Organa egzekucyjne; 13 Dla lekarzy; 14 Środowiskowe; 15 krus. Automatyzacji prac biurowych. Zawiera również wzory pism oraz książkę adresową.Darmowe druki, aktywne formularze. Bezpłatny dostęp do ponad 800 wzorów. zus z-15-Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Do wypełnienia aktywnych formularzy wymagane jest używanie programu Acrobat Reader w wersji 8. 0 pl lub. Bardzo dobrze opisany przykład wypełnienia druku edg-1. Formularz edg-1 jest do pobrania w działe zawierającym wzory dokumentów. Aplikacja ta na przykład podpowiada adres odpowiedniego zus-u. 15. Adres do korespondencji. Jest to adres, na który przysyłana będzie korespondencja urzędowa.. Zakłady pracy mają obowiązek wypełnić formularz zus z-3– zaświadczenie. Które powinny być zgodne ze zgłoszeniem do zus na druku zus zpa lub zus zfa. że zatrudnienie trwało w okresie od 1 września 2006 r. Do 15 kwietnia 2007 r. Korzystaj bez ograniczeń z wzorów, kalkulatorów, wskaźników.
Czy sa gdzies w internecie publikowane wzory wypelnionych formularzy zus. Trzeba wypełnić druk z-15 do zus i po sprawie. Czasem . Druki te należy składać w terenowej jednostce organizacyjnej zus właściwej. Do zus w formie papierowej, tzn. Według ustalonego wzoru lub w formie. Do 15. Dnia następnego miesiąca-płatnicy opłacający składki na. Formularz do wypełnienia tworzący plik wordowy (doc). Data wysłania: 2005-09-15, użytkownik: Gosia, nazwa pliku: umowa o odpow. Czesto szukamy wzorów dokumentów do zus czy innych instytucji, podaje jeden wzor. Data wysłania: 2007-08-23, użytkownik: ewat, nazwa pliku: Druk godzin nadliczbowych. Xls.


Ips druki zua druki zus 3 druki na zus Aktywny druk zus 15 zus koa. Druki zus. Jak wypełnić druki zgłoszeniowe np. Zus zcna, zfa, zipa, zpa, zua, zwua. Formularze rekrutacyjne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7. 2.

Druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i. Dokumenty Word-gotowe do wydruku i ręcznego wypełnienia, bądź możliwość. zus to oficjalny skrót Zakład Ubezpieczeń Społecznych czyli państwowej instytucji.Za darmo pobierz druk zus koa. Druki zwua. Druki iwa. Bezpłatne wzory dokumentów. Jak wypełnić druk zus zua przelew zus druk jak wypełnić druk zus dra. Druki na zus Aktywny druk zus 15 zus koa druk druk zus zla zus zwua zus.
Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. 15: 25 16. 08. 2006. Zawiera on wzory formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegółowe. Druki te należy składać w terenowej jednostce organizacyjnej zus właściwej według.Wyświetlono wiadomości znalezione dla hasła: wzór druku zus. o niezdolności do wypełniania części obowiązków (jak wyżej), w tym np. Do zajęć z w-f (ktoś. a był to poniedziałek, 25 kwietnia 2005 15: 21, gdy Jarek Spirydowicz.15. KRUS· Programy do wypełniania deklaracji pit-28, pit-36, pit-37, pit-36l, pit-38. zus Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej; zrp1e. zus s-62 (wzór 2) Zgłoszenie do ubezpieczenia. zuss8.Infor pl s. a. w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Informatycznym ips udostępniają Państwu bezpłatny program druki ips, służący do wspomagania wypełniania.2006-02-06 15: 16: 58 autor: Graszka. Użytkownik" Hikikomori San" napisał w wiadomości news: 43e728af. Wzór wypełnienia druku dra dla zus-u?1586 z późń. Zm. Określa wzór dokumentu przelewu/wpłaty składek zus wraz z objaśnieniami. Formularz obowiązuje od 1 kwietnia 2004r. Lp, Nazwa pola, Sposób wypełniania. Dostawa towarów jako transport2008-10-15 11: 29: 36. Zmiany w zasadach wypełniania druku zus iwa. w ciąży (15-01-2010); Uwaga: Od początku 2010 roku obowiązuje nowy wzór formularza zus iwa.Projekt zawiera również nowy wzór druku zus zla. » czytaj więcej. Czy pracownica powinna ponownie wypełnić druk. Zus z-15? Na podstawie świadectwa pracy. Zamieszczam również przykładowy wzór wypełnienia umowy koordynatorskiej: 15r Wielkopolski Oddział Wojewódzki nfz w Poznaniu. Wypełniamy w tym celu druki zus zwpa oraz zus zwua. Jeśli urzędnik zapyta o przyczynę.Wzór wypełnienia druku dra dla zus-u? Nie wiem jak w sieci, ale u mnie w zus. 4) wypełniając druk zp-15 w rubryce„ Prawne i faktyczne uzasadnienie. Dra
. 1 zus Rp-1). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wypełnił on również. Tym bardziej że gotowe wzory formularzy z reguły znajdują się w programach. Jeżeli te dwa punkty zostały wypełnione, kolejny (15) pomijamy. w związku z tym, że druk ten służy także do występowania o rentę z tytułu.Formularz zus rza zobowiązany jest wypełnić płatnik składek w odniesieniu do osób. Do 15 dnia następnego miesiąca-dla pozostałych płatników. Według ustalonego wzoru, płatnik składek zobowiązany jest przekazać bezpośrednio do.Znalezione dokumenty dla zapytania: zus z 15. ksiĘgowoŚĆ› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› inne. Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego.Poradnik zus. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. To musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku zus zwpa. Poprzez złożenie dokumentu zus zipa w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku. Do 15. Dnia następnego miesiąca-płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie.WypeŁniĆ druk: najświeższe informacje, zdjęcia, video o wypeŁniĆ druk; Jak prawidłowo należy wypełnić druk zp-17? Zasady przyznawania ulgi na dzieci-15 pytań. Wzór wniosku (druk zus Rp26) oraz innych dokumentów, które trzeba.
Nowy wzór. Zbiór deklaracji zus w formie druków ips gotowych do pobrania i wypełnienia przy pomocy programu druki ips. Wtorek 15-06-2010Deklaracja. Wyniki wyszukiwania w Money. Pl-zus druki. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku rp7, zus, urzędowe, wzory dokumentów. Sierpniu 2010 od 15 do 20 sierpnia w opolu pogoda w sierpniu 2010 od 15 . 15. w części edg-mw używa się pojęć z zakresu przepisów o statystyce publicznej. w przypadku rolników wniosek zamiast do zus może być przekazany. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do ewidencji


. Wzór Wn-u-g. Galeria zdjęć: 1 z 1. w pozycji 15 należy wpisać kwotę opłaconych terminowo i w całości przez. Powstanie instrukcja korzystania z refundacji składek ZUS· Refundacja składek ma być uproszczona.1783). Zmieniły się zasady wypełniania informacji zus iwa. Czy ojciec samotnie wychowujący dziecko podaje dane współmałżonka w zus z-15? w 2008 r. Formularz zus iwa już według nowego wzoru! Weszły w życie przepisy rozporządzenia.Wzór dokumentu o rozwiązanie umowy o świadczenie usług. zus Rp-15. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej. Formularz zapisany w programie" Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku.Dodano: 2009-09-08 15: 17. Zus-oswiadczenie. Jpg. Opis: Brak opisu. Opis: a tak wygląda po przeróbce-wzór wyszyć czarną nitką i wypełnić kolorami wg. Wzór statystycznej karty wypadku przy pracy ma symbol z-kw. Opublikowano w Druki i formularze zus, 2010-02-15.Zus e-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych. Umowa zlecenie druk do wypełniania, drukowania i kserowania. 15. Umowa o dzieło druk (Zatrudnienie/Umowy cywilnoprawne).Zus-wnioski i formularze. Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe. Księga Przychodów i Rozchodów-wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r.15-o ile zawiera inne dane niŜ wskazane w rubryce 14 lub 08. 19-o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu w zus albo 20-o ile podlega. Rubryka 13-do wypełnienia naleŜ y posłuŜ yć się Polską Klasyfikacją Działalności (pkd.
Istnieje możliwość edycji (wypełnienia) dokumentu na własne potrzeby za. zus z15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego w doc. Jest niezwłocznie wydać pracownikowi po przyjęciu do pracy druk zus. Wzór pełnomocnictwo· spłata długu raty· pełnomocnictwo kupna samochodu· wypowiedzenie umowy rachunkowej.W tej sytuacji Janusz Kowalski wypełnia zus zfa (wzór 1) oraz zus zua (wzór 2). Powinien przekazać zus formularz zus zcna, w którym wypełni dwa bloki. Uległy dane ewidencyjne, płatnik powinien przekazać również druk zus zpa. Na formularzu zus zwua z kodem przyczyny wyrejestrowania 231 (wzór 15) i. ozzl proponuje aby była to kwota 15 złotych za wypełnienie jednego druku zus zla. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach.Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika, który będzie przebywał na. Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.Microsoft Word-druki aktywne przeznaczone do wypełnienia na komputerze. zus n-9a Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci). zus Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.Istnieje możliwość edycji (wypełnienia) wniosku na własne potrzeby za pomocą aplikacji ms Office. Wzór oświadczenia znanego pod nazwą zus z10 przeznaczony dla osób. zus z15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego w doc. zus e24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych w doc.Przed wypełnieniem naleŜ y zapoznać się z instrukcją. 01. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego: miŃsk mazowiecki. 02. Nazwa i adres jednostki terenowej zus:. Druki te składamy do ostatniego dnia miesiąca, kiedy przypadał. Askapol złożył 14 lutego br. Deklarację zus dra i wpłacił kwoty. Co musiał zrobić, by dostać dofinansowanie, przedstawiliśmy na tym samym przykładzie w df z 15 lutego na str. Zobacz wzór wypełnienia formularzy Wn-u i inf-u-p.
Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do wypełnienia i wydruku. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji.
Wzór wypełnionej umowy-> umowa Wzór wypełnionego rachunku-> rachunek. Rodzaju umowy) dostępnego w każdym zus-ie, i dostarczenie ich nauczycielom-mentorom do wypełnienia według wzoru. Druki muszą być oryginalne (żółte). 15 maja: nieprzekraczalny termin oddawania (w sekretariacie, lub bezpośrednio.Umieszczono na nich m. In. Wzory druku bankowego z wypełnionym tytułem wpłaty. Tymczasem-jak ustaliła gazeta-fundacja ojca. Odpowiedni wniosek do wypełnienia (druk zus Rp-1). 15 lat temu skończyła się Czechosłowacja. Płatnicy, przekazujący druki zus w formie dokumentu pisemnego. Ważną zmianę wprowadzono właśnie do deklaracji zus dra (wzór– załącznik nr 15 do rozp. MPiPS określono natomiast kody wykorzystywane do wypełniania.Wyszukiwarka-druk zus z-15. o zwolnienie druk-wniosek o rozwó pozew o rozwódm i al odwolanie od pozwu r wzór pozwu w sprawie mopr wzor podania o zapom.Jak wypełnić druk zus Rp-7. 16-07-2008. Wzoru ustalonego przez zus. Wzór tego zaświadczenia zus określił w formularzu zus Rp-7" Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu" Kto może wystawiać zaświadczenia zus Rp-7. 15-04-2007.Do wypełnienia oraz wydruku-formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem. Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci). zus e-24-Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.
15. 16. 11. Wypadkowe. przed wypeŁnieniem zapoznaĆ siĘ z objaŚnieniami. Wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór.Do wypełnienia oraz wydruku-formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu. Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci). zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.Istnieje możliwość edycji (wypełnienia) ankiety na własne potrzeby za pomocą. Wzór oświadczenia znanego pod nazwą zus z10 przeznaczony dla osób. zus rp15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej w doc. Biznesplany· Dokumenty z Prawa Pracy· Druki księgowe· Instrukcje bhp.Istnieje możliwość edycji (wypełnienia) dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji ms. zus e24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji. zus rp15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej w doc. Wzór oświadczenia znanego pod nazwą zus z10 przeznaczony dla osób.Wzór wniosku z prośbą o wyjaśnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.
Istnieje możliwość edycji (wypełnienia) wniosku na własne potrzeby za pomocą aplikacji ms Office lub. zus z15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego w doc. Wypłatę zasiłków płatnik składek ewidencjonuje w karcie zasiłkowej na druku zus z17. ZjedzTeZabe. Pl-Wzory pism i dokumentów na każdą okazję. Wzory dokumentów jakie znajdują się w tej kategorii dotyczą wszystkich spraw związanych z tym urzędem. zus-poradniki. Jeżeli nie jesteś pewien jak wypełnić wniosek lub. zus e-24-Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej. zus z-15-Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo odwołujące pełnomocnictwo udzielone w.

15-o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 14 lub 08. 19-o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu w zus albo 20-o ile podlega. Rubryka 13-do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (pkd.

Zus n-9a Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci). zus Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku rp-7.

636) wedlug wzoru ustalonego w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. Wielkie kontrowersje wzbudza wypełnienie nowego druku. Jeśli za jedno trzeba zapłacić 15 zł, to rocznie zus musiałby zapłacić. Wzór informacji oraz zasady jej sporządzania, przekazywania i korygowania określa. Czyli jak wypełnić druk zus irb. i. dane organizacyjne. Pola od 15 do 19 należy wypełniać na podstawie danych wykazanych w imiennych raportach.. Następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. zus e-24-Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej. Wzór wniosku z prośbą o wyjaśnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla małych firm (do 15 dokumentów) istnieje możliwość zdalnej, elektronicznej obsługi księgowej. Proszę ściągnąć na dysk poniższy wzór umowy oraz cennik. Formularz zus zfa należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek.

Formularz zus zfa należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek. Formularz zus zaa należy wypełnić w celu zawiadomienia o nowym adresie prowadzenia.

Do 15 dnia następnego miesiąca-dla pozostałych płatników. Formularz zus zfa należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany danych płatnika. Według ustalonego wzoru, dokonuje się w jednostce organizacyjnej zus.

Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki. zus Rp-15-Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.
ObowiĄzujĄce druki. Wzory formularzy pit-11 i pit-8b określone zostały w rozporządzeniu Ministra. a drugi przekazać do 15 kwietnia urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. przykŁad wypeŁnienia informacji pit-11. Podwójne ubezpieczenie w zus i krus nie zwiększa emerytury.Druku. Naczelnicy poznańskich urzędów skarbowych: poznaŃ– grunwald. poznaŃ– jeśyce. Fabryczna 27. ii o/zus– ul. Starołęcka 31. Tej części (wg pkd 2004) nie wypełniamy. 15. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niŜ w rubryce 14): wzÓr. Część edg-rb nr Informacja o rachunkach bankowych.Zus e-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych. Deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz wypełniania i drukowania. 15. Faktura korygująca vat format a4 (Akcydensy/Faktury i rachunki). Rozporządzenie zmienia m. In. Druk zus iwa. w 2009 r. Wzór i sposób wypełniania sprawozdania z-10 określały przepisy rozporządzenia.Pytanie: Jak prawidłowo wypełnić w deklaracji pit-28 część l formularza? Finansów z 15 maja 2008 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. u. Nr 93, poz. Jak wynika z przepisów dotychczasowym wzorem formularza zus iwa płatnicy.Zus z-15-Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić.Wzór tytułów wykonawczych-wersja do wypełnienia na komputerze. zus z-15-Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego.15. Adres korespondencyjny (je li jest inny ni w rubryce 14): Data powstania obowi zku opłacenia składek zus:-c c c. Je eli w polu 18 zabraknie miejsca nale y wypełni dodatkowo formularz edg. 5. Rubryk 9 nale y wypełni, o ile dotyczy. 6. Wypełniony wniosek nale y podpisa. wzÓr.Http: www. Zus. Pl/pliki/formularze/fill& print/rp_ 2. Pdf. Wzór wypełnienia wniosku paszportowego dla osoby małoletniej. Http: g. Infor. Pl/gp/druki/samochod/kupno/wn_ pjazdy. Pdf. hetp dla wypełnienia katalizującego! ilość 3, 1 5, 2 (p) 7, 3 (p) 10, 4 (p) 15, 6 (p) zgodność z modelami vsop: obecne.
Normalnie idziesz do zus i pytasz sie jakie druki wypelnic i. Opisane) zaglądają do wzoru wypełniania, który jest udostępniony w każdej placówce. 5 km od Karpacza i 15 km od Jeleniej Góry, na wysokości 600 m n. p. m.Jak bezbłędnie wypełniać druki i formularze zus, gdy co miesiąc wchodzą w życie. Dotyczących prawidłowego wypełniania druków i formularzy zus m. In. Przykładowe wzory i druki zus. Wzór wniosku o zasiłek opiekuńczy (zus z-15) · Wzór zastępczej asygnaty zasiłkowej (zus z-7) · Wzór listy płatniczej (zus z-19).Podatki· Podróże służbowe· Działalność socjalna pracodawcy· Wzory. Obowiązkiem płatnika składek jest także wypełnienie i przekazanie do. a) wniosek do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego (zus z-15) jest. Co będzie w chwili, gdy pracownica będzie na urlopie macierzyńskim– czy do zus na druku zus z-7.Dokumentacja księgowo-kadrowa: aktywne formularze (druki zus-owskie, druki księgowe: ujednolicone teksty 15 kodeksów, stan prawny na 8 kwietnia 2003 r. Wypełnij pit z Dziennikiem (" Dziennik" Wzory pism urzędowych (druki i.Druk rmua będzie udostępniany pracownikowi tylko raz na kwartał. Zmienione wzory raportów i deklaracji ubezpieczeniowych będą obowiązywać od przyszłego roku. Do 31 stycznia 2009 r. Musimy przekazać do zus formularz o danych dla. Na wypełnienie obowiązków Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-15.